قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ

دغدغه های مادرانه وزنانه وکودکانه

قلک

کلمات کلیدی :

خدایا 

مرا شریک مکن

در سرنوشت قلکهایی که از فرط تهی بودن 

هرگز به شکستن نمی رسند

من از شکستن بیم دارم 

اما تهی بودن بیشتر آزارم می دهد....جهنم

کلمات کلیدی :

جهنم جاییست در همین نزدیکی 

در آغوش کسی که چشمهایت را می بیند

واشکهایت را نمی بیند 

دستهایت را می فشرد ودردهایت را نه !

لبانت را می کاود وآهت را نمی شنود 

سینه ات را می شکافد 

و اندوهت را در نمی یابد

جهنم دستان گرم من است ،

که شعله ور می سازد جنون را 

و می خشکاند فریاد را در گلویم !

بیش از این ما را از عذاب مترسان خدایا...

 

 دلتنگی

کلمات کلیدی :

دستهایت را کم آورده ام 

مثل یک خیمه ی بی عمود

در حال ویرانیم 

کاش آتش بزند کسی 

خیمه ی نیمه جانم را ...

از فرو افتادن می ترسم !....

کلمات کلیدی :

نگاه کن خدایا

دردهایم را

از خودم بزرگتر شده اند

چاره ای بیاندیش 

می ترسم از تو نیز بزرگتر شوند و

کاری از دستم برنیاید!زباله ی تر

کلمات کلیدی :زباله تر

یادت را از همه جدا کرده ام 

از وقتی فهمیدم 

زباله های خشک 

قیمت پیدا کرده اند!راه سیب

کلمات کلیدی :

یک گاز زد "حوا"

سیب ممنوعه ات را 

واین همه راه از بهشت تا زمین 

یک نفس آمد !

چند گاز بزنم خدایا

"سیب نظر کرده ات "را 

که یک راست 

بی معطلی 

اصلن دربست 

به جهنم برگردانیم ؟بی مقدمه

کلمات کلیدی :

سربه سرت  می گذارم 

حتا

اگر شرجی موهایم کلافه ات کنند

زخمه ای بزن 

بر تار موهایم ...کفرنامه

کلمات کلیدی :

مشاهده یادداشت خصوصی