مشق شب

دغدغه های مادرانه وزنانه وکودکانه

....

نگاه کن خدایا دردهایم را از خودم بزرگتر شده اند چاره ای بیاندیش  می ترسم از تو نیز بزرگتر شوند و کاری از دستم برنیاید!
/ 3 نظر / 46 بازدید
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
7 پست
آذر 82
1 پست
زباله_تر
1 پست
باران
1 پست
دوبیتی
1 پست
سکوت
1 پست
فریاد
1 پست
تب
1 پست
قشلاق
1 پست
کوچ
1 پست
ایل
1 پست
ییلاق
1 پست
اشتباه
1 پست
جاده
1 پست
2 پست
مادر
1 پست
مشق
1 پست