من در آینه

نترس آینه

من ،بیش ازخودم چیزی ازتو نمی خواهم!

در میان آن همه غبار،

که بلندای قامت تورا تسخیر کرده است

من به خودم شبیه ترم ...

/ 6 نظر / 16 بازدید

اینه آینه است هرچه می خواهد گرد و غبار بنشیند این ماییم که که گاهگداری شبیه خودمان نیستیم.

ترس آینه از بیش خواهی تو نیست شاید شاید می داند که سابقه ی آینه شکستن داری؟!

همه خود انسانها متعلق به خودشان نیست گاهی بخشی از آن آینه دیگران است.

علي شيرازي

«دوستت دارم» سهم هر روز دريا؛ از نگاه‌هاي من... (نظر يادتون نره)

از پاسخت خوشم اومد هنوز هم خوش ذوقی عزیز!

ته نشین کلاس

به کدام خودم؟ خود زنم خود درگیرم خود دلواپسم... خود همیشه ام؟ یا...