من به سیبی خشنودم

همیشه وقتی نگاهت را مرور می کنم که چشمانم سمت عمیق فراموشی رااز خاطر برده باشند.راستی تو معنای حرفهای همیشه ام را می فهمی ؟یااصلا به نظر توهم هیچ فرقی نمیکند لحظه های دلتنگی مان چه رنگ وبویی داشته باشند؟گاهی به تو حسودیم میشود که حرفهایم را می فهمی ...من که خودم گاهی از درون آشفته وظاهر آرامم سر در نمی آورم .امشب هم حسابی دلم گرفته .به نظر توبرای مردم دنیا فرقی می کنه کسی توی کوچه پس کوچه های شهر دلش یه نیلوفر عاشق کاشته باشه که هر وقت دلش تنگ شدپای اون نیلوفر بشینه وزار زار گریه کنه ؟ماخیلی خوشبختیم  چون هردوتاییمون توی یه شهر خونه کردیم اصلا گاهی احساس میکنم من نیلوفرم وتو همون دست مهربونی که هیچوقت نمیذاری خشک شم وگاهی هم تونیلوفر منی اما....من اونقدرها مهربون نیستم که شاخه های ناز ک عشقت رو دست بکشم وفقط میتونم اشک بریزم تا تو بیشتر باز بمونی ...اره ما واقعا خوشبختیم من وتو که به هم دلخوشیم به اینکه میتونیم با هم باشیم به اینکه هنوز دست نامهربانی شاخه های ترد عشمون رو از هم جدا نکرده ....من به سادگی سیب وجود تو خشنودم ....شاید تو همون سیب کالی بودی که منو از بهشت روندی وبه بهشت خودت خوندی !

/ 1 نظر / 17 بازدید