سیم آخر

ساده می شود

ومی زند به سیم آخر

تا مدیون هیچ دستی نباشد!

هی برای رفتنش بهانه می تراشد

وسرخ می شود

عین ماهی قرمزی

که پیش از تحویل سال عزادار جفتش شد!

حوالی آسمان بود

که دلش منفجر شد

قبل از رسیدن به سیا ه چالی 

که

آرزوهایش را درخویش کشیده بود!

همه می گفتند به سیم آخر زده است

حتی مردگانی

 که

چراغ موشی را هم درک نکرده بودند؛

حتی ادیسون

که فقط یک سیم را می شناخت

وحتی مادربزرگم

که

اصلا نمی دانست سیم آخر کجاست!!!

همه می گفتند اما

هیچکس نمی دانست

سیم آخر را به دلش زده است،

پرنده.

پیش از آنکه به اولین ستاره برسد

پیش از تاریکی!

 

پی نوشت:خاصیت گردگیری کتابخونه اینه از لای هر کتابی برگه ای می افته وبعد یهو برمی گردی عقب وباخودت می گی چرا اینو نوشتم ؟چه خبر بوده؟گاهی هم تاریخ ومکان دقیق رو می بینی و اساسا دلتنگ روزهای رفته می شی .به هرحال اینم ره آورد گردگیری کتابخونه است .نوشته آبان 83همین

/ 2 نظر / 16 بازدید
شاغلام

درخت دلتنگ تبر شد وقتی که پرنده سیم برق را بر شاخه اش ترجیح داد .............این سیم برق با سیم آخر یکیه دیگه!