مادرانه

پی نوشت :مادرانه یادگار روزهای نخست زادن کیارش است محض مرور روزهای نخست مادری

/ 3 نظر / 31 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم

شاید یکی مثل Q

به مادرم و تمام مادرها که به وعده توخالی بهشت بر جهنم ایستاده اند: به صورتش نگریستم خطهای ریزو درشت حکایتی از امواج پرتلاطم و سهمگین زندگیش موهای سپید یادآور تمامی برفهای زمستان تنهایی و غربتش آهی که تمامی حرفهای نگفته اش را بر وجودم تازیانه می زد اشکی که غلط خوردن دانه های باران پاییز بر شیشه ی شکسته ی اتاقم را از خاطرم می گذراند من ماندم و بغضی که سالهاست می آزاردم

بابا لنگ دراز

سلام . ......