اشتباه

گاهی اشتباه می کنم

اما

تو

اشتباه نیستی

باورت دشوار است...

/ 4 نظر / 13 بازدید
بهونه

جسارت میخواهد نزدیک شدن ب افکار دختری ک روزها.. مردانه با زندگی میجنگد..اما شب ها.. بالشش از هق هق های دخترانه اش خیس است.. ========================== درود دعوتید به دلداری " گریه های بی شناسنامه "

احمق

چه خوب بود این شعر o.O اینجا "شیرین ترین لیلای ایلم خوب می دانی مجنون تر از فرهاد خواهی رفت می دانم" و اینجا "نه اهل این سامان نبودی خوب میدانم!" خیلی خوب بود

همسفر

این بار اشتباه نمی کنم تو اصلاح شده اشتباه منی باور کن.