راه سیب

یک گاز زد "حوا"

سیب ممنوعه ات را 

واین همه راه از بهشت تا زمین 

یک نفس آمد !

چند گاز بزنم خدایا

"سیب نظر کرده ات "را 

که یک راست 

بی معطلی 

اصلن دربست 

به جهنم برگردانیم ؟

/ 3 نظر / 28 بازدید

کافر شدی!

مجید اسکندری

وقتی فکر می کنم به جبر نگاه و میعادگاه هندسی ات احساس دهقانی را دارم که روشنی می کارد در کهکشان و ستاره می چینید و پس از سالهای نوری خوشه ی پروین را می آویزد به گردن سلام دوست گرامی با دو ورق خط خطی از سیاه مشقهایم به روزم،و منتظر گفتار و نگاهتان...بر قرار و پاینده باشید.یا حق.

فرید عباسی

سلام بر شما همراه ارجمند به غزلی تازه به روزم( عشق موازی) از نقد و نظر خود مرا محروم نفرمایید درود بر شما