پیامبری به سبک نسیم

  • به علی (شاملوی کوچک)

شعر می پیچد در لا به لای انگشتانم

ونسیم جاری می شود از لبهایم

وخدا هنوز

پشت دیوار تردید

رسالتم را نادیده می گیرد!

من هنوز ،پیامبرم ؛

برای تمام گیسوان باد  نخورده ...

به مسلک رهای من ایمان بیاورید!

/ 1 نظر / 15 بازدید
شاید یکی مثل Q

خدا همچنان رسالتت را نادیده خواهد گرفت استاد ما از ابتدا هم به مسلکتان ایمان داشتیم خدا شک داشت