کفر

شک دارم

به خداوندی که

برای تمام آفریندگانش

گندم می آفریند

اما

به همه شان نان نمی دهد!

شک دارم

به راندنمان از بهشت

گندم شاید

فقط برای" آدم گرسنه "

ممنوع بوده است!

من شک دارم

پس...شک کنید!

/ 1 نظر / 13 بازدید
شاید یکی مثل Q

استاد سر تعظیم فرود می آورم.