سرگشته

تورا چه می شود ؟

در نگاهت غروری جاریست که به کلامت نمی رسد

آن گاه که واژه هایت را

بی حضور چشمانت مرور می کنم

تنها ،جوانه ای هستی

که برای روییدن بی تاب است

اما سرزمین خود را نیافته است ....

/ 0 نظر / 21 بازدید