تلافی

می خواهم

گودالی حفرکنم

در دلم

به عمق چشمانت؛

تااگر به خواست سنگی در پیش پایت

در آن افتادی

امید خلاصیت نباشد هرگز!...

 

 

پی نوشت:بعد از مدتها قلمم طور دیگری چرخید! اینم از خاصیت هوای گرم وخنکای کولره لابد!!!

/ 1 نظر / 18 بازدید

چه زود گذشت .گویی تکه ابری بو د که شبانه آمد وسحر نشده رفت 25 بهار یا پاییز یا 25 روز مانده به پاییز !آخ یادم رفت 5یا6 پاییز را از قلم انداختم ...