تب

گاهی ،

اگر سکوت نباشد

فریاد تب می کند

برای همین

دستهایم همیشه گرم است!

/ 10 نظر / 19 بازدید
بهونه

اگرتنهاگناهم دوست داشتن توست…تنها گناهی است که توبه نخواهم کرد! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ دعوتيدَ براي خواندن~~~نرگس مست~~~ [گل]

بابا لنگ دراز

[قلب] خوشحالم كه جودي شيطون ، اما شكسته نفسي ميكني از اول هم مشقت رو خوب مينوشتي ........... باور كنيد !!!!

بابا لنگ دراز

خوشحالم جودي شيطون ، اما شكسته نفسي ميكني از اول هم مشقت رو خوب مينوشتي ........... باور كنيد !!!!

خارکویر

معتقدم هنگامه ی سکوت فریاد تب میکند به عبارتی اگر سکوت باشد (سکوت پیشه کنی )فریاد تب میکند !!!!!!! زیراهرگاه ،نوشته ای ،اعتراضی ،درد دلی ،پیامکی سخنی خبری ،مکالمه ای یا مذاکره ای باشد به مرحله ی فریاد نخواهد رسید و همه چیز ظاهرا آرام دیده میشود!...خوشا بحال شما که دستانت همیشه گرمند اما برخی بهنگام سکوت و فریاد هردو ،مثل آدمهایی که انفارکتوس گرفته باشند یا دیوانگانی شلاق خورد ه یا آنهایی که اسکیزو فرنی دارند میشوندا!!!!!

هنوز هم, بوی خاک پاییز,بوی بهشت می دهی نم نم احساست آهنگ باران شب های قدر می دهند هنوز پرستو ها ,عاشقانه بر سقف گلویت لانه می سازند و مرغان سپید دسته دسته در "آسمان آبی" چشمانت پرواز می کنند. ما را که به ییلاقی زنده و به قشلاقی خاکستر می شویم...

خداحافظ

مجید اسکندری

گيوتين كه نشست نه ناله اي برخواست نه هلهله اي پيچيد تنها كودكي ازجاي خود برخاست كفشي گشاد و كتي پاره بر تن داشت... درود دوست گرامی خواندمت،از لطف و حضورتان بی اندازه سپاسگذارم،و با چند شعر در انتظار حضور دوباره ی شما...گذری و نظری.پاینده و بر قرار باشید.بدرود