قلک

خدایا 

مرا شریک مکن

در سرنوشت قلکهایی که از فرط تهی بودن 

هرگز به شکستن نمی رسند

من از شکستن بیم دارم 

اما تهی بودن بیشتر آزارم می دهد....

/ 0 نظر / 47 بازدید