سرزمین هیزمها

چه فرق می کند سبز بسوزم یا آبی ؟

زرد بسوزم یا سرخ 

نیمه سوز باشم وبدسوز 

بی خیال شوید مرا 

اینجا در سرزمین هیزمها

سوختن تقدیر ناگزیر است 

/ 2 نظر / 23 بازدید
مجید اسکندری

از طعنه در کوچه ی تنگ تا نبض ضعیفم زیر پای تو حرفی نمیزنم دستهات به حبس خورشید آلوده نگاهت به هرزه ها سلام دوست گرامی،با دو ورق خط خطی از سیاه مشقهایم به روزم،گذری و نظری،حرفی و حدیثی،از حضور و نظر شما خرسند خواهم شد.بر قرار و پاینده باشید.یا حق.